Νέα/Ανακοινώσεις > Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας

Νέα/Ανακοινώσεις

Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας

Ξεκίνησε επίσημα την 1η Φεβρουαρίου 2018, η υλοποίηση του έργου για τη διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-Justice) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας των κρατών μελών της ΕΕ απορρέει από τον Κανονισμό ΕΕ 2015/848 με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά οι διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Ως εκ τούτου για την καλή αυτή λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τα μέρη να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ή τις νομικές διαφορές τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο επιδιώκοντας να βελτιώσουν τη νομική τους θέση εις βάρος του γενικού συνόλου των πιστωτών («φόρουμ shopping»). Προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των οικείων πιστωτών και δικαστηρίων και να αποτραπεί η έναρξη παράλληλων διαδικασιών αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες. Στη βάση αυτής της υποχρέωσης δρομολογήθηκε η διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας των κρατών μελών μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice), ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εν λόγω ενδιαφερομένων.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης δεκαοχτώ μηνών. Με την ολοκλήρωσή του ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την αφερεγγυότητα φυσικών και νομικών προσώπων που τον ενδιαφέρουν, τόσο στην Κύπρο, όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της εν λόγω διαδικτυακής πύλης. Το κόστος υλοποίησης του έργου στην Κύπρο υπολογίζεται στις €382,082 εκ των οποίων το 75% (€286,562) θα αντληθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας διεκδίκησε χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία για το εν λόγω έργο, σε αντίθεση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία το προώθησαν με εθνικούς πόρους.

Συντονιστής του Έργου είναι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενώ η ομάδα πλαισιώνεται από τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής), και τις ιδιωτικές εταιρείες RTD TALOS LTD και SSM Computer Systems LTD.

Για πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και αναζήτηση στα διασυνδεδεμένα μητρώα αφερεγγυότητας, πατήστε εδώ.

Γενικές πληροφορίες για το Έργο:

• Ημερομηνία Έναρξης: 1η Φεβρουαρίου 2018
• Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 382,082 ευρώ
• Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75% του συνολικού προϋπολογισμού
• Διάρκεια: 18 μήνες
• Συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF - Connecting Europe Facility), με Αριθμό Συμβολαίου: 2017-CY-IA-0023