Νόμοι & Κανονισμοί > ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Νόμοι & Κανονισμοί

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  • Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών)

  • Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (ΠΣΑ και ΔΑΟ) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2016