Νόμοι & Κανονισμοί > ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2013

Νόμοι & Κανονισμοί

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2013Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23.03.049.090-20121 BANKRUPTCIES.pdf