Συχνές Ερωτήσεις > Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)

Συχνές Ερωτήσεις


Παρατίθενται πιο κάτω μερικές ερωτήσεις, αλλά για περισσότερη πληροφόρηση, μπορείτε να πάτε στο χώρο Εγχειρίδια, όπου υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινήσεις για κάθε θέμα.


1. Ποιο πρέπει να είναι το ύψος του μηναίου καθαρού εισοδήματος μου για να μπορέσω να υποβάλω αίτηση για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών;
2. Μπορώ να εχω στην κατοχή μου περιουσιακά στοιχεία; Λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι υποθηκευμένα;
3. Η απαλλαγή χρεών αφορά μόνο ανεξασφάλιστα χρέη η και εξασφαλισμένα; Απαλλάσσονται και οι εγγυητές από το συγκεκριμένο χρέος;
4. Τα χρέη μου ξεπερνούν τις €25,000 που είναι το μέγιστο ποσό το οποίο μπορώ να απαλλαγώ. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση;

1. Ποιο πρέπει να είναι το ύψος του μηναίου καθαρού εισοδήματος μου για να μπορέσω να υποβάλω αίτηση για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών;
Το μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, μετά την αφαίρεση των λογικών εξόδων διαβίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €200. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψιν όλα τα έσοδα και έξοδα όλων των μελών του νοικοκυριού. Το κόστος ενοικίου δεν περιλαμβάνεται στα Λογικά Έξοδα Διαβίωσης. Τα λογικά έξοδα διαβίωσης καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών ως εξής:

Α) κόστος για πρώτο ενήλικα στο νοικοκυριό ………………………………….750.10 ευρώ
Β) κόστος για κάθε επιπρόσθετο άτομο άνω των 15 ετών ……………….375.05 ευρώ
Γ) κόστος για κάθε παιδί κάτω των 15 ετών …………………………………….225.02 ευρώ
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Μπορώ να εχω στην κατοχή μου περιουσιακά στοιχεία; Λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι υποθηκευμένα;
Τα περιουσιακά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης ακίνητης περιουσίας (ανεξάρτητα αν είναι υποθηκευμένη για χρέος μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου), δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €1,000. Πέραν των πιο πάνω, μπορείτε να έχετε ένα όχημα αξίας μέχρι €4,000, ως και τα απαραίτητα για την εργασία σας εργαλεία ή άλλο εξοπλισμό συνολικής αξίας που να μην υπερβαίνει τις €6,000.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Η απαλλαγή χρεών αφορά μόνο ανεξασφάλιστα χρέη η και εξασφαλισμένα; Απαλλάσσονται και οι εγγυητές από το συγκεκριμένο χρέος;
Η απαλλαγή χρεών αφορά ανεξασφάλιστα χρέη ή εξασφαλισμένα χρέη αφού αφαιρεθεί η αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση. Για το καθορισμένο χρέος εφόσον απαλλαγεί ο αιτητης, απαλλάσσονται και οι εγγυητές.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Τα χρέη μου ξεπερνούν τις €25,000 που είναι το μέγιστο ποσό το οποίο μπορώ να απαλλαγώ. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση;
Ναι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση. Η απαλλαγή οφειλών αφορά μέχρι €25,000 με κατ’αναλογια διαμοιρασμο, από το σύνολο των χρεών. Δεν μπορεί να γίνει διάκριση πιστωτη. Για τις υπόλοιπες οφειλές σας(πέραν των €25,000) παραμένετε υπόλογος.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας