Εργαλείο Υπολογισμού

Το διαδραστικό εργαλείο Υπολογισμού θα σας συμβουλεύσει εάν δικαιούστε απαλλαγή οφειλών, με βάση τα λογικά έξοδα διαβίωσής σας.

Τα λογικά έξοδα διαβίωσης καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών ως εξής:

Α) κόστος για πρώτο ενήλικα στο νοικοκυριό: 750.10 ευρώ

Β) κόστος για κάθε επιπρόσθετο άτομο άνω των 15 ετών: 375.05 ευρώ

Γ) Κόστος για κάθε παιδί κάτω των 15 ετών: 225.02 ευρώ


Λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα και τα έσοδα όλων των μερών του νοικοκυριού.

Το κόστος ενοικίου και έξοδα για χρόνιες ασθένειες δεν συμπεριλαμβάνονται στα λογικά έξοδα διαβίωσης.