Εργαλείο Επιλεξιμότητας

Το διαδραστικό εργαλείο επιλεξιμότητας, θα σας βοηθήσει να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για κάποια από τις υπηρεσίες του Τμήματος Αφερεγγυότητας.