EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδίο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2η Προκήρυξη


Περιγραφή Προγράμματος

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στον Οδηγό Σχεδίου ως "Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες" αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός, προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται απο την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη".

Θεματική Δράση


· Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, νέοι και νέες,που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία και οι οποίοι/ες:

. Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους).
. Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
. Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.

Σημειώνεται ότι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας, σπουδών ή μετεκπαίδευσης δεν είχαν την μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, νοουμένου ότι η άμεση οικογένεια τους (σύζυγος, γονείς), πληροί το υπό αναφορά κριτήριο.

Επιλέξιμες Δαπάνες

- Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια - Ανέγερση, Κτίρια - Ανακαίνιση/Διαμόρφωση χώρων,
- Κατάρτιση,
- Προβολή / Προώθηση,
- Άλλες Δαπάνες,
- Κεφάλαιο Κίνησης

Είδος Ενίσχυσης:

Συγχρηματοδοτούμενο απο την Κυπριακή Δημοκρατία (15%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (85%) ως μη επιστρεπτέα χορηγία.

Ημερομηνία Προκήρυξης: 20/12/2017

Ημερομηνία Λήξης: 02/04/2018

Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €6 εκ.

Διαχειριστής: Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής:

Βίκυ Τσαγγαρίδου Χ'Παύλου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.: +357 22867194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
vtsangaridou@meci.gov.cy

Αθηνά Ξανθοπούλου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867178
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
axanthopoulou@meci.gov.cy

Σπύρος Προδρόμου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867156
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
sprodromou@meci.gov.cyΣχετικά Αρχεία:

03042018_Ανακοίνωση_ολοκλήρωσης_υποβολής_αιτήσεων_Γυναικείας_Νεανικής.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


12032018Ανακοίνωση_για_παράταση_2η_προκήρυξη_Σχεδίου_Νεανικής_και_Γυναικείας.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180123_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_TROODOS_final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180123_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_TROODOS.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180129_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_LIMASSOL_final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180129_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_LIMASSOL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180205_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_PAPHOS_final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180205_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_PAPHOS.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180212_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_NICOSIA_final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180212_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_NICOSIA.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180214_YOUTH AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_LARNACA.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


20180214_YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_LARNACA_final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


Ανακοίνωση_για_2η_προκήρυξη_Σχεδίου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


Άρθρο_Εφημερίδας_Ο_Φιλελεύθερος_Νεα_Συγχρηματοδούμενα_Προγράμματα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


Πρόγραμμα.jpg
Το αρχείο περιέχει εικόνα ή φωτογραφία


YOUTH_AND_WOMEN_ENTREPRENEURSHIP_GENERAL INVITATION.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.Πληροφορείστε ότι ο Οδηγός Σχεδίου έχει αναθεωρηθεί και επισυνάπτεται ο αναθεωρημένος Οδηγός.


Για εύκολη αναφορά, οι τροποποιήσεις έγιναν στο Παράρτημα VI- Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.Σχετικά Αρχεία:

Αναθεωρημένος_Οδηγός_Σχεδίου_Νεανικής_2η_προκήρυξη_19_12_2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΑΠΟΔΟΧΗ_ΧΡΗΣΤΗ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_ΥΕΕΒΤ(1).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΓΥ_ΝΕ_2017_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΓΥ_ΝΕ_2017_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_v1.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


GY_NE_user_Manual_v2.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
Σχετικά Αρχεία:

1.Συμφωνία.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


10.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-11-Ενδιάμεση_ Πληρωμή 27-5-19.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


12.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-13_Τελική Έκθεση Προόδου.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


13.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-14-Τελική πληρωμή 27-5-19.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


14.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-15-Υπεύθυνη δήλωση-αδειες-πιστοποιητικά_λειτρουγίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


15.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-16-Υπεύθυνη_δήλωση_απασχόλησης-1.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


16.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-17-Υπεύθυνη δήλωση-Tίτλος ιδιοκτησίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


17.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-18-Πρότυπο_ενδεικτικής_Άδεια_Αειτουργίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


18.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-19-Προτυπο_ενδυκτικης_βεβαιωσης_Αρχιτεκτινα.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


19.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-20-Υπεύθυνη δήλωση Υλοποίησης Επιλέξιμου Επενδυτικού Έργου.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1_Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων για πληρωμή χορηγίας 27-5-19.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1A- Περιεχόμενα.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2-(2.1-2.2)_Υπευθυνη Δηλωση για μετρητα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


Αναθεωρημένος_Οδηγός_Σχεδίου_Νεανικής_2η_προκήρυξη_19_12_2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-10_Eνδιαμεση Εκθεση Προοδου.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-FIMAS.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4-Προκαταβολή.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


.rtfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5_Οδηγός_Αναδιάρθρωσης.rtf
Το αρχείο .rtf


.DOCΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-6_Entypo_Aitisis_Anadiarthrosis_NE-GE-1.DOC
Το αρχείο .DOC


Παράδειγμα Λογιστικής Μερίδας.xlsx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.


Copy of 11.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ12-Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών.xls
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.