Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited στα πλαίσια Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει μέχρι 3 υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Master´s Degree in Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA) από το ΕΝΙ Corporate University.

Σημειώνεται επίσης πως όλα τα έξοδα, όπως για παράδειγμα δίδακτρα, τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού, έξοδα διαμονής και συντήρησης, θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2020 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 12 Απριλίου 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
9 Μαρτίου 2020