Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των έγκυρων αιτήσεων μετά την εξέταση όλων των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Τελικό Πίνακα Αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή, την βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε αίτηση μετά την εξέταση των ενστάσεων, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταν στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς και ποιοι έχουν εξασφαλίσει υποτροφία.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
8 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf