Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων μετά την εξέταση όλων των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Τελικό Πίνακα Αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή, την βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε αίτηση μετά από την εξέταση των ενστάσεων, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταν στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και ποιοι έχουν εξασφαλίσει υποτροφία.

25/11/2020

20201125_Πίνακες_Αποτελεσμάτων.pdf