Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

Τελευταία Νέα

- 07/04/2021 Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited
  - 25/11/2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - 25/11/2020
  - 13/11/2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - 13/11/2020
  - 24/09/2020 Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
  - 15/09/2020 Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες
  - 09/03/2020 Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited
  - 08/11/2019 Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master καθώς επίσης και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες
  - 07/11/2019 Κοίτασμα «Αφροδίτη»: Εκδόθηκε η πρώτη Άδεια Εκμετάλλευσης στην κυπριακή ΑΟΖ
  - 25/10/2019 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες
  - 19/09/2019 Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018»