Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

- 08/11/2022 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και γενικότερα την ενεργειακή μετάβαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 
- 24/10/2022 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και γενικότερα την ενεργειακή μετάβαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 
- 06/09/2022 Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 
- 26/08/2022 Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 
- 01/03/2022 Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited