Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στη βέλτιστη και βιώσιμη αξιοποίηση των υδρογονανθρακικών πόρων της Κύπρου προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγιστοποίηση των εσόδων του κράτους προς όφελος της κοινωνίας και των μελλοντικών γενεών.

Όραμα της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων είναι να διαδραματίσει η Κύπρος πρωταγωνιστικό και πρωτοπόρο ρόλο σε θέματα ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου, να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και στην ευημερία του συνόλου των πολιτών της.