Λογότυπο Υπηρεσίας ΥδρογονανθράκωνΧάρτης με παρουσίαση των σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι σεισμικές έρευνες “Proprietary” οι οποίες αποκτήθηκαν από υφιστάμενους αδειούχους σε υφιστάμενες περιοχές αδειών έρευνας υδρογονανθράκων, έρευνες “Multi-client” οι οποίες αποκτήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία Petroleum Geo-Services (PGS), και δεδομένα ερευνών των οποίων τα πλήρη δικαιώματα επήλθαν στην ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από τερματισμό σχετικής άδειας, ή αποδέσμευσης αδειοδοτημένης περιοχής.


Σχέδιο Δημοσίευσης Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 162,84Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο