Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Τεμάχιο 2
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 2 είναι ίση με 4.736 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία Eni Cyprus Limited / Kogas Cyprus Limited / TotalEnergies EP Cyprus B.V. έχει πραγματοποιήσει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές επισκοπήσεις.

Τεμάχιο 3
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 3 είναι ίση με 3.510 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία Eni Cyprus Limited / Kogas Cyprus Limited / TotalEnergies EP Cyprus B.V. έχει πραγματοποιήσει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές επισκοπήσεις.

Τεμάχιο 5
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 5 είναι ίση με 4.555 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited / Qatar Petroleum International Upstream LLC προγραμματίζει τις ερευνητικές της εργασίες.

Τεμάχιο 6
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 6 είναι ίση με 3.420 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τον Φεβρουάριο του 2018 ολοκληρώθηκαν από την κοινοπραξία Eni Cyprus Limited / TotalEnergies EP Cyprus B.V. οι εργασίες ανόρυξης της ερευνητικής γεώτρησης «Καλυψώ-1». Τα δεδομένα που προέκυψαν, καθώς και η προκαταρκτική ανάλυση που διενεργήθηκε, κατέδειξαν την ύπαρξη εκτεταμένης στήλης φυσικού αερίου σε πετρώματα κάτω από το κάλυμμα των εβαποριτών. Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσότητα του φυσικού αερίου που περιέχεται στον ταμιευτήρα «Calypso», απαιτείται η εκπόνηση περαιτέρω γεωλογικών και γεωφυσικών εργασιών/μελετών στα πλαίσια του προγράμματος αξιολόγησης της ανακάλυψης.

Τεμάχιο 7
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 7 είναι ίση με 4.560 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία TotalEnergies EP Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited προγραμματίζει τις ερευνητικές της εργασίες.

Τεμάχιο 8
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 8 είναι ίση με 4.560 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία Eni Cyprus Limited / TotalEnergies EP Cyprus B.V. προγραμματίζει τις ερευνητικές της εργασίες.

Τεμάχιο 9
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 9 είναι ίση με 3.209 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία Eni Cyprus Limited / Kogas Cyprus Limited / TotalEnergies EP Cyprus B.V. έχει πραγματοποιήσει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές επισκοπήσεις. Εντός του Τεμαχίου 9 ανορύχθηκαν οι ερευνητικές γεωτρήσεις «Ονασαγόρας-1» (2014) και «Αμαθούσα-1» (2015), οι οποίες κατέδειξαν την μη ύπαρξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμης συγκέντρωσης υδρογονανθράκων.

Τεμάχιο 10
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 10 είναι ίση με 1.927 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited /Qatar Petroleum International Upstream LLC ολοκλήρωσε εντός του 2019 τις εργασίες ανόρυξης της ερευνητικής γεώτρησης «Γλαύκος-1». Τα δεδομένα που προέκυψαν κατέδειξαν την ύπαρξη στήλης φυσικού αερίου πάχους και βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που διενεργήθηκε εκτιμάται ότι στον ταμιευτήρα περιέχονται συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Της γεώτρησης «Γλαύκος-1» είχαν προηγηθεί οι γεωτρητικές εργασίες στον στόχο «Δελφύνη-1», οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του 2019, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων.

Τεμάχιο 11
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 11 είναι ίση με 1.472 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοινοπραξία TotalEnergies EP Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο του 2017 τις εργασίες ανόρυξης της ερευνητικής γεώτρησης «Ονησίφορος-1», χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων.

Τεμάχιο 12 – Κοίτασμα Φυσικού Αερίου «Αφροδίτη»
Η έκταση που καλύπτει το Τεμάχιο 12 είναι ίση με 386 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην κοινοπραξία Chevron Cyprus Limited / Delek Drilling Limited Parthnership / BG Cyprus Limited έχει χορηγηθεί Άδεια Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη». Μέχρι σήμερα εντός του εν λόγω τεμαχίου έχουν πραγματοποιηθεί δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές επισκοπήσεις. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης «Cyprus A-1» το 2011, της γεώτρησης αξιολόγησης «Cyprus A-2» και της δοκιμής παραγωγής φυσικού αερίου το 2013 κατέδειξαν την ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου («Αφροδίτη») της τάξης των 4,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών.