Εργαλεία

Τα πιο κάτω εργαλεία, έχουν σκοπό να σας διευκολύνουν πρωτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία με το Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Εργαλείο ΑναδιαρθρώσεωνΥπολογίστε το σύνολο των πιστωτικών διευκολύνσεων, εσόδων, εξόδων και περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρεών ενός ατόμου ή νοικοκυριού.

Εργαλείο ΕπιλεξιμότηταςΔείτε τις επιλογές αφερεγγυότητας για τις οποίες πληροίτε τα κριτήρια, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πληρώσετε τα χρέη σας.

Εργαλείο ΥπολογισμούΥπολογίστε τα απαραίτητα έξοδα, για την επίτευξη ενός λογικού βιοτικού επιπέδου, που θα καλύπτει τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες ενός ατόμου ή νοικοκυριού.