EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»


Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ).


Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.


Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €70 εκατομμύρια. Το ποσό που θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να τροποποιηθεί.Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.


Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών που περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Σχεδίου, που επισυνάπτονται.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 09 Μαρτίου 2021 μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Στις 26/01/2021 παρουσιάστηκε ο Οδηγός Σχεδίου μέσω διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε το ΥΕΕΒ. Η σχετική παρουσίαση επισυνάπτεται (
parousiasisxediou.pdf).

Επιπρόσθετα στο αρχείο (FAQ.pdf), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν πρόσθετες απορίες, με την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στο τηλ. 22867190 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sit@meci.gov.cy.

Συστήνεται προς το κοινό όπως μελετά το περιεχόμενο των ενημερωτικών εντύπων και αναμένει την ανάρτηση του Οδηγού Εφαρμογής πριν την υποβολή περαιτέρω ερωτημάτων.


Σημειώνεται ότι το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αφορά αποκλειστικά τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, με εφαρμογή συνδυασμού μέτρων και όχι μεμονωμένες επενδύσεις.

Ενδιαφερόμενοι για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ που αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Κλάδο Χορηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας. Μετά την εξαγγελία των σχεδίων του Ταμείου που θα γίνεται με σχετική ανακοίνωση. Οι μεμονωμένες επενδύσεις που θα καλύπτονται από τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ είναι μόνο οι ακόλουθες:

1. Θερμομόνωση οροφής 2. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 3. Αντικατάσταση Ηλιακού θερμοσίφωνα/πλαισίων.Στοιχεία Επικοινωνίας:

Πάμπος Χαραλάμπους, Βοηθός Γραφείου Α’
Τηλ.:+357 22867190
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
pacharalambous@papd.mof.gov.cy

Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
ghadjigeorgiou@meci.gov.cy

Δαμιανός Λουκά, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
dlouca@meci.gov.cy

Ανδρέας Λιζίδης, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’
Τηλ.:+357 22867148
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
alizides@meci.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ από το FIMAS .pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 05012023.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ .pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


Υπόδειγμα_Αίτησης_ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.PDF
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


Aιτημα Kαταβολης Xορηγιας 2021 2027.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


FAQ.PDF
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


parousiasisxediou.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


parousiasiypourgou.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


USER_MANUAL_SYSXXO_ver.1 (1).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
Σχετικά Αρχεία:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ από το FIMAS .pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


Aιτημα Kαταβολης Xορηγιας 2021 2027.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.