Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς ΣχέσειςΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ


Στα πλαίσια της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την διευκόλυνση πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές τρίτων χωρών, μέσω της σύναψης εμπορικών συμφωνιών με μεγάλο αριθμό εταίρων.

Η σύναψη των εμπορικών αυτών συμφωνιών (οι οποίες συνήθως αποκαλούνται «Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου») σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους μέσα από την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.

Στην πράξη, πρόκειται για την καθιέρωση "ειδικών σχέσεων" με ορισμένες χώρες ή ομάδες χωρών, μέσω της σύναψης προτιμησιακών, εμπορικών συμφωνιών οι οποίες προσφέρουν ειδική και ευνοϊκότερη εμπορική μεταχείριση από το γενικό καθεστώς. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτιμησιακές μεταχειρίσεις συνιστούν εξαιρέσεις από τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους οι οποίες εγκρίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Σκοπός των εμπορικών συμφωνιών είναι –πέραν από τη μείωση των δασμών- η εξάλειψη των μη δασμολογικών εμποδίων, καθώς και το άνοιγμα των αγορών σε άλλους τομείς όπως το εμπόριο υπηρεσιών, οι επενδύσεις και οι δημόσιες συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)