Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Συντονιστής Κλάδου:

Βασίλης Σεργίου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Αρ. Γραφείου: 212, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867268
Φαξ: 22304924
email: vsergiou@meci.gov.cy


Προσωπικό Κλάδου:

Ευδοκία Γεωργίου-Κομματά - Έκτακτη Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 213, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867134
Φαξ: 22304924
email: egeorgiou@meci.gov.cy

Παναγιώτα Τσαγγαρίδου - Πρώτος Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 214, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867331
Φαξ: 22304924
email: ptsangaridou@meci.gov.cy


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)