Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2021


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ανακοινώνουν ότι ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2021. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει καθορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους κανονισμούς και κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών, καθώς και έντυπα αιτήσεων, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (τηλ.: 22867331, ιστοσελίδα www.meci.gov.cy/ts) και από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (τηλ.: 22889860).

 

Ο αριθμός των Βραβείων που θα απονέμονται, θα είναι κατ’ ανώτατο όριο:

●         Δύο για Βιομηχανικά Προϊόντα, σε διαφορετικούς κλάδους το κάθε Βραβείο όπου αυτό είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής.

●         Ένα για Γεωργικά Προϊόντα.

●         Ένα Ειδικό Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα.

●         Πέντε για Υπηρεσίες, τα οποία αφορούν στους πιο κάτω τομείς:

(1)     Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

(2)     Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Εμπορικής Ναυτιλίας.

(3)     Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών,

(4)     Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριών και Πληροφόρησης,

(5)     Ένα Γενικό Βραβείο Υπηρεσιών για επιχειρήσεις άλλων τομέων, (π.χ Πανεπιστήμια, Υγεία, κ.λπ.)

 

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το ΚΕΒΕ, ξεκίνησε το 1982 με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στα 40 χρόνια λειτουργίας του θεσμού βραβεύτηκαν αρκετές επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίες επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κάνοντας χρήση του Βραβείου για σκοπούς προβολής, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

Έντυπα :

Κανονισμοί-Κριτήρια Βραβείου Εξαγωγών

Αίτηση για Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών Προϊόντων 2021

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)