Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς ΣχέσειςΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ


Προϊστάμενος Κλάδου

Λούκας Συμεωνίδης - Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 112, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22 867246
Φαξ: 22 304924
email: lsymeonides@meci.gov.cy


Προσωπικό Κλάδου

Μαρία Φωτιάδου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α'
Αρ. Γραφείου: 110, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22 867199
Φαξ: 22 304924
email: mphotiadou@meci.gov.cy


Πέτρος Ταλιαδώρος- Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. γραφείου 208, 2ος Όροφος
Τηλ: 22 867311
Φαξ: 22 304924
email: ptaliadoros@meci.gov.cy

Γιώργος Ζαρής - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 208, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867329,
Φαξ: 22 304924
Email: gzaris@meci.gov.cy

Ξένιος Ξενοφώντος - Εμπορικός Ακόλουθος
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες)
Τηλ: +32 2 739 5108
email: xxenophontos@meci.gov.cy

Ειρήνη Μίτισιγκα Εμπορικός Ακόλουθος
Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλες)
τηλ: +3227395188
email: imitsinga@meci.gov.cy


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)