Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / ΕξαγωγήςΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/670 και τον Κανονισμό 2018/640 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καθιερωθεί σύστημα επιτήρησης για ορισμένα χαλυβουργικά προϊόντα και προϊόντα αλουμινίου, το οποίο ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Για να εισαχθούν (τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία) στην ΕΕ τα χαλυβουργικά προϊόντα και προϊόντα αλουμινίου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών απαιτείται έγγραφο επιτήρησης.

Το μέτρο ισχύει για όλες τις τρίτες χώρες. Τα προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν εξαιρούνται.

Εξαιρούνται επίσης τα προϊόντα με καθαρό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2500 χιλιόγραμμα και τα προϊόντα που υπόκεινται σε προηγούμενη επιτήρηση και εμπίπτουν στην δασμολογική κλάση 7318 με καθαρό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5000 χιλιόγραμμα.

Οι εισαγωγείς για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο έγγραφο επιτήρησης πρέπει να υποβάλουν το έντυπο αίτησης κατάλληλα συμπληρωμένο και το τιμολόγιο.

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν αγοράζονται απευθείας από τη χώρα παραγωγής, ο εισαγωγέας προσκομίζει πιστοποιητικό παραγωγής το οποίο χορηγεί ο παραγωγός των χαλυβουργικών προϊόντων ή των προϊόντων αλουμινίου.

Για το Έντυπο αίτησης για έκδοση εγγράφου επιτήρησης για χαλυβουργικά πρόϊόντα και προϊόντα αλουμινίου, πατήστε εδώ.

Κανονισμός 2016/670

Κανονισμός 2018/640

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)