Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Προκήρυξη Σχεδίου για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην Έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής «GITEX» Ντουμπάι, Οκτώβριος 2022


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις Υπηρεσιών στο εξωτερικό, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο» προτίθεται να συμμετάσχει στην έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής «GITEX», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, ΗΑΕ, από τις 10 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των διοργανωτών στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gitex.com/.

Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη της πιο κάτω Έκθεσης δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού 2022, ή/και από μη συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού επιχειρήσεων στην πιο κάτω Έκθεση.


    Όνομα Διοργάνωσης
    Ημερομηνία Διοργάνωσης
    ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ “GITEX GLOBAL
    10 – 14 Οκτωβρίου, 2022

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται Αίτηση Συμμετοχής, μαζί με το ενσωματωμένο σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, από τον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.meci.gov.cy/ts. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από 14/06/2022 έως 05/07/2022.

Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την 05/07/2022 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


Έντυπο Αίτησης & Οδηγός ΣχεδίουΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421
Λευκωσία Κύπρος
Τηλ.: 22867135, 22867334, 22867123
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)