Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Διαχείριση Χώρου Αρχής Κρατικών ΕκθέσεωνΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Προσωπικό Κλάδου:

κα. Στέλλα Τοφαρίδου Μπεκιάρη - Λειτουργός Εκθέσεων Α’ (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου:202, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867289 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: sbekiari@meci.gov.cy


κ. Στέφανος Χριστοδούλου - Λειτουργός Εκθέσεων (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου:205, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867232 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: stchristodoulou@meci.gov.cy


κ. Μάρκελλος Μαρκίδης - Υπηρεσία Εμπορίου (Αορίστου Χρόνου)
Αρ. Γραφείου:207, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867245 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: mmarkides@meci.gov.cy

κ. Ιωάννης Αντωνίου - Υπηρεσία Εμπορίου (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου: Χώρος Κρατικής Έκθεσης
Τηλ: 22 351543 - Τηλεομοιότυπο : 22 351451
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: ioantoniou@papd.mof.gov.cy


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)