Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Διαχείριση του χώρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων


Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση ημερομηνίας 28.03.2014 (ΚΔΠ 176/2014) κήρυξε την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ) ως φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 05.12.2013 που αφορούσε την πολιτική μετοχοποιήσεων/αποκρατικοποιήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία (Απόφαση αρ. 76.153) η αποκρατικοποίηση της ΑΚΕ θα αφορά την πώληση της ακίνητης περιουσίας της.

Μέχρι την υλοποίηση των πιο πάνω και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανάλαβε τη διαχείριση του χώρου της ΑΚΕ για σκοπούς αναζωογόνησης του εμπορίου. Σημειώνεται σχετικά ότι το Υπουργείο δέχεται αιτήματα από οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς συνδέσμους και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διενέργειας εξειδικευμένων εκθέσεων και παρεμφερείς δραστηριότητες, για χρήση του χώρου της ΑΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κλάδο Διαχείρισης Αρχής Κρατικών Εκθέσεων:

Προϊστάμενος
κ. Κώστας Σιεκκερής
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22 867325 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: cshekkeris@mcit.gov.cy


Προσωπικό Κλάδου:

κα. Στέλλα Τοφαρίδου Μπεκιάρη
Λειτουργός Εκθέσεων Α’ (ΑΚΕ)
Τηλ: 22867289 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: sbekiari@mcit.gov.cy

κ. Μιχάλης Κατσαμπάς
Τεχνικός Επιθεωρητής (ΑΚΕ)
Τηλ: 22 351543 - Τηλεομοιότυπο : 22 351451Σχεδιάγραμμα διαθέσιμου χώρου ΑΚΕ:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)