Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού


Οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού ελέγχονται σύμφωνα με την Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 522/2011 που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4538 της 23.12.2011.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για την εξαγωγή, επανεξαγωγή και διαμετακόμιση στρατιωτικού εξοπλισμού απαιτείται άδεια εξαγωγής που εκδίδεται από τον Κλάδο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους Κανονισμούς, απαιτείται άδεια για τη διαμεσολάβηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Για τον κατάλογο ελεγχόμενων ειδών στρατιωτικού εξοπλισμού, πατήστε εδώ.

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)