Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Mεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Για τη ρύθμιση των μεταφορών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδόθηκε η Οδηγία 2009/43/ΕΚ.

Για τη μεταφορά της Οδηγίας εκδόθηκαν οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 523/2011 που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4538 της 23.12.2011.


Δ.Π. 523 2011.pdf Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 523 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1695,93Kb)
3.pdf
γενική άδεια μεταφοράς Αρ. 3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 82,04Kb)
1.pdf
γενική άδεια μεταφοράς Αρ. 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 86,51Kb)
2.pdf
γενική άδεια μεταφοράς Αρ. 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 86,81Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)