Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


"Εμπορική Πολιτική της ΕΕ" – Εκδήλωση, 4 Σεπτεμβρίου 2014


Επίτροπος De GuchtΠραγματοποιείται σήμερα, 04.09.2014, εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, με θέμα "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ". Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση είναι ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κ. Karel De Gucht.

Ο Επίτροπος Εμπορίου αναμένεται να προβεί σε μια σφαιρική ανάλυση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ΕΕ για σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα (DDA) και οι πλειομερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών (TiSA). Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις και τα ωφελήματα που προκύπτουν για αυτές. Μετά το πέρας της ομιλίας θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από το κοινό. Οι ομιλίες θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Στόχος θα είναι, αφενός, η ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις και, αφετέρου, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα θέματα αυτά και η εντονότερη εμπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)