Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Συντονιστής Κλάδου

Βασίλης Σεργίου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Αρ. Γραφείου: 212, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867268
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: vsergiou@meci.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου

Άντρη Βενιζέλου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 205, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867224
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: avenizelou@meci.gov.cy

Κωνσταντίνος Αναστασίου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 207, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867192
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: canastasiou@meci.gov.cy

Κατερίνα Ελευθεριάδου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας (Αορίστου Χρόνου)
Αρ. Γραφείου: 208, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867251
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: keleftheriadou@meci.gov.cy

Θεόδωρος Θεοδώρου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 203, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867330
Φαξ: 22304924
email: ttheodorou@meci.gov.cy

Στέλιος Χριστοδούλου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 209, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867234
Φαξ: 22304924
email: schristodoulou@meci.gov.cyNo documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)