Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή με Κρατικό Περίπτερο στην Έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής «GITEX», στο Ντουμπάι τον Οκτώβριο του 2022


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο κρατικό περίπτερο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής «GITEX», παρατείνεται μέχρι τις 8 Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο» προτίθεται να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο στην έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής «GITEX», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, ΗΑΕ από τις 10 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022.

    Όνομα Διοργάνωσης
    Ημερομηνία Διοργάνωσης
    ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ “GITEX GLOBAL”
    10 – 14 Οκτωβρίου, 2022

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται την Αίτηση Συμμετοχής, μαζί με το ενσωματωμένο σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, από τον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου: «Προκήρυξη Σχεδίου για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην Έκθεση Τεχνολογίας και Πληροφορικής «GITEX».

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier έως 08/07/2022.

Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά τις 08/7/2022 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421
Λευκωσία Κύπρος
Τηλ.: 22867135, 22867334, 22867123
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)