Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εμπορίου

Αποστολή


  Η Υπηρεσία Εμπορίου υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αύξηση και διαφοροποίηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος και δομής που θα βοηθήσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της ικανότητας διείσδυσης των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη συστηματική διερεύνηση των ευκαιριών που προσφέρονται στις διεθνείς αγορές.

  Προς επίτευξη της αποστολής της, η Υπηρεσία είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα Εμπορικά της Κέντρα στο εξωτερικό, με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, με τους διάφορους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, με τις Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο, καθώς επίσης και απευθείας με τον εμποροβιομηχανικό κόσμο.

  Στις κυριότερες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εμπορίου περιλαμβάνονται:

 • η προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων,

 • η προώθηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων,

 • η προβολή και προώθηση της Κύπρου ως κέντρου διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού,

 • η συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της ΕΕ που ασχολούνται με τον καθορισμό και την εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ και η προώθηση των διεθνών εμπορικών σχέσεων της Κύπρου,

 • η έκδοση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)