Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εμπορίου

Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

κα. Παναγιώτα Πατσαλή

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
1421 Λευκωσία


Τηλ.: 22 867123
Φαξ:
22 768967
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:ts@meci.gov.cy


Για πληροφορίες όσον αφορά το
προσωπικό των Κλάδων της Υπηρεσίας Εμπορίου, επιλέξετε τον αντίστοιχο Κλάδο:


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)