Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Σχέδια / ΕνισχύσειςΣτόχος των σχεδίων και προγραμμάτων της Υπηρεσίας Εμπορίου, είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εξαγωγής γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών. Τέτοια σχέδια και προγράμματα, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, τη χρηματοδότηση της διεξαγωγής ερευνών αγοράς για διαπίστωση των προοπτικών εξαγωγής κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΣΧΕΔΙΑ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που Πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες (μετάβαση)

  • Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες (μετάβαση)

  • Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Μέτρο 1 (μετάβαση)

  • Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Μέτρο 2 (μετάβαση)

  • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", σε Κυπριακές Επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο (μετάβαση)

  • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", για Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό (μετάβαση)

  • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" που χορηγείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για Διερεύνηση Ξένων Αγορών (μετάβαση)


ΣΧΕΔΙΑ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", το οποίο χορηγείται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού (μετάβαση)

  • Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", το οποίο χορηγείται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (μετάβαση)

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)