Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις - Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 31/03/2020 Δημόσια Διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο για την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 12/04/2017 Δημόσια Διαβούλευση - Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) τροποποιητικός Νόμος του 2017
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 25/08/2016 Δημόσια διαβούλευση για διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου µε τίτλο «ο Περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 27/02/2014 Εξαγωγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών - Εφαρμογή του «Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 
- 02/01/2014 Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 25/09/2013 Εξαγωγή µη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων και πυροµαχικών - Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)