Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εμπορίου

Εμπορικές εκθέσεις / αποστολές στο εξωτερικό


    Η Υπηρεσία Εμπορίου, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), καθώς και άλλους επιχειρηματικούς φορείς, διερευνά συστηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε νέες εξειδικευμένες εκθέσεις, κυρίως σε χώρες που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον.

    Η συμμετοχή των κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, υποστηρίζεται από τα σχέδια χορηγιών που λειτουργούν από τους αρμόδιους Κλάδους της Υπηρεσίας Εμπορίου, με βάση τον κανόνα “de minimis”. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τα Σχέδια Χορηγιών του κάθε Κλάδου.

Σχέδια Χορηγιών - επιλογή

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)