ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εμπορικές εκθέσεις / αποστολές στο εξωτερικό


    Η Υπηρεσία Εμπορίου, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), καθώς και άλλους επιχειρηματικούς φορείς, διερευνά συστηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε νέες εξειδικευμένες εκθέσεις, κυρίως σε χώρες που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον.

    Η συμμετοχή των κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, υποστηρίζεται από τα σχέδια χορηγιών που λειτουργούν από τους αρμόδιους Κλάδους της Υπηρεσίας Εμπορίου, με βάση τον κανόνα “de minimis”. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τα Σχέδια Χορηγιών του κάθε Κλάδου.

Σχέδια Χορηγιών - επιλογή
_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου