Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εμπορίου

Έκδοση αδειών εισαγωγής / εξαγωγής

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, εφαρμόζει την πολιτική που υιοθετείται από τους οργανισμούς αυτούς για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών και χαλυβουργικών προϊόντων. Αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αδειών -οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω- είναι ο Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής.


Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής - επιλογή

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)