ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση αδειών εισαγωγής / εξαγωγής


Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, εφαρμόζει την πολιτική που υιοθετείται από τους οργανισμούς αυτούς για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών και χαλυβουργικών προϊόντων. Αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αδειών -οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω- είναι ο Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής.


Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής - επιλογή
_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου