Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Κυπριακό Βραβείο ΕξαγωγώνΛογότυπο Βραβείου Εξαγωγών

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών καθιερώθηκε με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο αριθμός των Βραβείων που απονέμονται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τα Κριτήρια, είναι κατ’ ανώτατο όριο:
  • τέσσερα για βιομηχανικά προϊόντα, σε διαφορετικούς κλάδους το κάθε Βραβείο όπου αυτό είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής.
  • ένα για εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  • ένα για γεωργικά προϊόντα.
  • ένα Ειδικό Βραβείο για βιομηχανικά προϊόντα.
  • τρία για υπηρεσίες.
  • ένα Ειδικό Βραβείο για υπηρεσίες.
  • ένα για Τουριστικές υπηρεσίες.

Τα Ειδικά Βραβεία για Βιομηχανικά Προϊόντα και για Υπηρεσίες, απονέμονται σε επιχειρήσεις με εξαιρετικές επιδόσεις, είτε για εξαγωγή νέου βιομηχανικού προϊόντος / νέας υπηρεσίας, είτε σε περιπτώσεις ιδιαίτερης εξαγωγικής προσπάθειας είτε για νέες αγορές ή συνδυασμό των ανωτέρω επιδόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Κανονισμούς και Κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών, πατήστε εδώ.

- Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2019
- Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2018
- Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2017
- Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2000 μέχρι 2018
- Βραβευθείσες Επιχειρήσεις μέχρι το 1999


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)