Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Κυπριακό Βραβείο ΕξαγωγώνΛογότυπο Βραβείου Εξαγωγών

  Ο θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών θεσμοθετήθηκε το 1982 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ο σκοπός καθιέρωσης του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών είναι η αναγνώριση και επιβράβευση των κυπριακών επιχειρήσεων για τις συνεχείς προσπάθειες αύξησης των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών.


  Ο θεσμός αυτός, ο οποίος είναι ετήσιος, προβάλλει την ιδέα και τις αξίες της επιχειρηματικότητας και επιβραβεύει το όραμα, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διορατικότητα των επιχειρήσεων. Αναδεικνύει την υπευθυνότητα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και αναγνωρίζει τις προσπάθειες ανθρώπων - επιχειρηματιών και εργαζομένων, που μαζί κάνουν καθημερινά αυτές τις αξίες πράξη, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, και πετυχαίνουν στόχους.

  Με βάση τους μέχρι σήμερα κανονισμούς, ο θεσμός του Βραβείο Εξαγωγών προβλέπει την απονομή κατ’ ανώτατο όριο των ακόλουθων Βραβείων:

  ➢ Δύο βραβεία για βιομηχανικά προϊόντα (σε διαφορετικούς κλάδους, το κάθε βραβείο όπου αυτό είναι δυνατό και κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Επιλογής).

  Συγκεκριμένα:


   1. Ένα βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα.

   2. Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα.


  ➢ Ένα για γεωργικά προϊόντα.

  ➢ Ένα Ειδικό Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα .

  ➢ Πέντε για υπηρεσίες που αφορούν διαφορετικούς τομείς.

  Συγκεκριμένα:


   1. Ένα βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

   2. Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

   3. Ένα Βραβείο του τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών

   4. Ένα Βραβείο του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριών και Πληροφόρησης.

   5. Ένα Γενικό Βραβείο Υπηρεσιών για επιχειρήσεις άλλων τομέων.  Οι βραβευθέντες επιλέγονται μέσα από μια αξιοκρατική διαδικασία από την Επιτροπή Επιλογής του Βραβείου Εξαγωγών στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου και του ΚΕΒΕ.

  Στα πλαίσια της καθιέρωσης του θεσμού του Βραβείου Εξαγωγών για 40 ολόκληρα χρόνια, έχουν βραβευθεί εταιρείες από όλους τους τομείς των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών. Συνολικά έχουν απονεμηθεί μέχρι σήμερα πέραν των 239 βραβείων για όλες τις κατηγορίες του βραβείου, με κάποιες επιχειρήσεις να έχουν βραβευτεί περισσότερο από μια φορά.

  Οι επιχειρήσεις που βραβεύονται με το Βραβείο Εξαγωγών μπορούν να κάνουν χρήση του Βραβείου για σκοπούς προβολής τους και διείσδυσης των προϊόντων τους σε νέες αγορές, της περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών τους και παράλληλα την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας γενικότερα. Επιπρόσθετα το Βραβείο Εξαγωγών προσδίδει μεγαλύτερη αξία στη συνολική εικόνα μιας εταιρείας (image), κύρος, αίγλη και αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

  Ο θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξαγωγική προσπάθεια τη Κύπρου όλα τα χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του θεσμού, όπου οι κυπριακές εξαγωγές άρχισαν την ανοδική τους πορεία, το Βραβείο Εξαγωγών συνέβαλε σημαντικά στο άνοιγμα νέων αγορών και η χρήση του άρχισε να δίδει αναγνωρισιμότητα στα κυπριακά προϊόντα. Ακόμα και σήμερα η βράβευση μιας κυπριακής επιχείρησης τόσο στον τομέα των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών αποτελεί τιμή και επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι κύπριοι επιχειρηματίες, σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον διεθνώς.

  Το Υπουργείο και το ΚΕΒΕ προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αναβάθμιση του θεσμού του Βραβείου Εξαγωγών, στη βάση των εξελίξεων της παγκόσμιας οικονομίας με απώτερο στόχο το Βραβείο Εξαγωγών να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την εξαγωγική προσπάθεια των κυπριακών επιχειρήσεων και της Κύπρου γενικότερα.


  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Κανονισμούς και Κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών, πατήστε εδώ.

  - Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2019
  - Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2018
  - Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2017
  - Βραβευθείσες Επιχειρήσεις 2000 μέχρι 2018
  - Βραβευθείσες Επιχειρήσεις μέχρι το 1999


  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

  STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

  Access2Markets gr

  Δικτυακή πύλη

  Κάν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσε με

  Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

  ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

  Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)