Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων    Ο Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων είναι υπεύθυνος για την προώθηση των Κυπριακών εξαγωγών προϊόντων και της διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου με ξένες χώρες. Προς επίτευξη της αποστολής του, ο Κλάδος είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα Εμπορικά Κέντρα στο εξωτερικό, με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, με τους διάφορους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, με τις Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο, καθώς επίσης και απευθείας με τον εμποροβιομηχανικό κόσμο.


- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Ανακοινώσεις Κλάδου


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)