Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορικά Κέντρα, Στρατηγικός Προγραμματισμός και Δημόσιες ΣχέσειςΟ Κλάδος Εμπορικών Κέντρων, Στρατηγικού Προγραμματισμού, Δημοσίων Σχέσεων και Export Helpdesk ασχολείται κυρίως με την παρακολούθηση της λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων της Κύπρου στο εξωτερικό, την ενίσχυση των εξαγωγών Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Εξαγωγών (Export Helpdesk) και με άλλα επιμέρους διοικητικά καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, ο Κλάδος ασχολείται:

Export Helpdesk
• Περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας προς τις κυπριακές επιχειρήσεις μέσω της πληροφόρησης σε σχέση με τις συνθήκες εμπορίας σε ξένες αγορές, μέσω του συντονισμού με τα Εμπορικά Κέντρα των αιτημάτων των κυπριακών επιχειρήσεων για εξεύρεση συνεργατών και εισαγωγέων στις χώρες που καλύπτονται από τα Εμπορικά Κέντρα και αποστέλλονται πληροφορίες για δυνητικούς εισαγωγείς που αντλούνται μέσα από διάφορες βάσεις δεδομένων για χώρες που δεν καλύπτονται από τα Εμπορικά Κέντρα για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
• Εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Εμπορίου στον Σύνδεσμο Trade Promotion Europe και ενημέρωση άλλων εξαγωγικών φορέων και αιτητών του Export Helpdesk σε θέματα εξαγωγών.

Εμπορικά Κέντρα στο εξωτερικό:
• Χειρισμός, οργάνωση και παρακολούθηση διοικητικών θεμάτων που αφορούν τη στελέχωση καθώς επίσης την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Εμπορικών Κέντρων του Υπουργείου.
• Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση του έργου που επιτελείται μέσω της χρήσης ενός «κοινού ημερολογίου» στο οποίο καταγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες των Εμπορικών Κέντρων.

Στρατηγικό Προγραμματισμό Υπηρεσίας Εμπορίου
• Συντονισμός θεμάτων που αφορούν τον Στρατηγικό Προγραμματισμό και τον Τακτικό & Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εμπορίου.

Δημόσιες Σχέσεις
• Συμβάλλει στη διοργάνωση της τελετής απονομής του Βραβείου Εξαγωγών και διαφόρων επισήμων εκδηλώσεων του Υπουργείου.
• Συντονισμός ενημερωτικών σημειωμάτων και στατιστικών στοιχείων για τις εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες στα θέματα που αφορούν το Υπουργείο


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Κλάδου:
Ελένη Πιτσιλλίδου - Ανώτερη Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 109, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22867155,
Φαξ: 22 304924
email:
epitsillidou@meci.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου:
Λένια Καρκώτη - Ανώτερος Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 113, Όροφος: 1ος
Τηλ: 22867118,
Φαξ: 22 304924
Email:
lkarkoti@meci.gov.cy

Ανδρέας Καραμανής - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας (αορίστου χρόνου)
Αρ. γραφείου 111 ,1ος Όροφος
Τηλ: 22 867209
Φαξ: 22 304924
email: akaramanis@meci.gov.cy


- Export Helpdesk - Υποστήριξη προς κύπριους εξαγωγείς
- Εμπορικά Κέντρα
- Δημοσιες σχεσεις
- Στρατηγικος Προγραμματισμος

Section Announcements

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
    .

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)