Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Διαχείριση Χώρου Αρχής Κρατικών Εκθέσεων


Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση ημερομηνίας 28.03.2014 (ΚΔΠ 176/2014) κήρυξε την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ) ως φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 05.12.2013 που αφορούσε την πολιτική μετοχοποιήσεων/αποκρατικοποιήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία (Απόφαση αρ. 76.153) η αποκρατικοποίηση της ΑΚΕ θα αφορά την πώληση της ακίνητης περιουσίας της.

Μέχρι την υλοποίηση των πιο πάνω και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανάλαβε τη διαχείριση του χώρου της ΑΚΕ για σκοπούς αναζωογόνησης του εμπορίου. Σημειώνεται σχετικά ότι το Υπουργείο δέχεται αιτήματα από οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς συνδέσμους και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διενέργειας εξειδικευμένων εκθέσεων και παρεμφερείς δραστηριότητες, για χρήση του χώρου της ΑΚΕ. Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν και ηλεκτρονικά εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Διαχείρισης Αρχής Κρατικών Εκθέσεων:


Προσωπικό Κλάδου:

κα. Στέλλα Τοφαρίδου Μπεκιάρη - Λειτουργός Εκθέσεων Α’ (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου:202, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867289 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: sbekiari@meci.gov.cy


κ. Στέφανος Χριστοδούλου - Λειτουργός Εκθέσεων (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου:205, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867232 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: stchristodoulou@meci.gov.cy


κ. Μάρκελλος Μαρκίδης - Υπηρεσία Εμπορίου (Αορίστου Χρόνου)
Αρ. Γραφείου:207, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867245 - Τηλεομοιότυπο : 22 867227
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: mmarkides@meci.gov.cy

κ. Ιωάννης Αντωνίου - Υπηρεσία Εμπορίου (ΑΚΕ)
Αρ. Γραφείου: Χώρος Κρατικής Έκθεσης
Τηλ: 22 351543 - Τηλεομοιότυπο : 22 351451
Ηλεκτρ.Διεύθυνση: ioantoniou@papd.mof.gov.cy
Σχεδιάγραμμα διαθέσιμου χώρου ΑΚΕ:
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Section Announcements


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)