ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 

Ξυλοτεχνία

Κοσμική


Η κοσμική ξυλογλυπτική χωρίζεται σε δύο κατηγορίες στην αστική και τη λαϊκή ή αγροτική ξυλογλυπτική.
Στην αστική ξυλογλυπτική περιλαμβάνονται όλα τα ξυλόγλυπτα είδη επίπλων που χρησιμοποιήθηκαν από τους ανθρώπους των πόλεων όπως κονσόλες,ερμάρια, τραπέζια, καρέκλες, πουρό, Κ.ά.
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της λαϊκής ή αγροτικής ξυλογλυπτικής είναι ο αυθορμητισμός και ο πηγαίος τρόπος έκφρασης, η έλλειψη αναλογιών, η αφέλεια. Σ'αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα σεντούκια, οι καρκόλες, οι καρέκλες, τα ερμάρια, οι σουβάντζες, οι καθρέφτες, κ.ά.
Τα αντικείμενα αυτά, ανάλογα με την κοινωνική τάξη του ιδιοκτήτη και ανάλογα με την περιοχή, ποικίλουν σε πλούτο μοτίβων και συνθέσεων και σε ποιότητα υλικών. Tά βασικά είδη ξυλείας που χρησιμοποιούνται είναι ο πεύκος η καρυδιά και το κυπαρίσσι
Το ξύλο χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή γεωργικών και οικιακών εργαλείων όπως αλέτρια, άροτρα, βουκάνες, γουδιά, ζυγούς, γουπποσάνιδα,
σκάφες, στρατούρια, φουρνόφτυαρα, αργαλειούς, κ.ά.


Back To Top