ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 

Εμπορία

Οι δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Είναι ένα μέτρο που συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη του τομέα της Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας.

Βασικοί στόχοι είναι:

  • Η προβολή και προώθηση των ειδών χειροτεχνίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  • Επιμόρφωση και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
  • Αναβάθμιση χειροτεχνικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών χειροτεχνημάτων.
  • Προσφορά υπηρεσιών προς τους ιδιώτες οικοτέχνες/χειροτέχνες με προβολή, προώθηση και διάθεση μέρους της παραγωγής τους.
Αυτά επιτυγχάνονται μέσω των:
  • Καταστημάτων της Υπηρεσίας σε όλες τις πόλεις.
  • Εξειδικευμένων εκθέσεων εσωτερικού/εξωτερικού.
  • Εξασφάλιση ειδικών παραγγελιών και εξαγωγών.
  • Διαφήμιση/ενημέρωση μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Η εμπορία των κυπριακών χειροτεχνημάτων είναι μια σημαντική δραστηριότητα της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύει στην προβολή και προώθηση των χειροτεχνημάτων τόσο στους κύπριους όσο και στους τουρίστες καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και αισθητικού επιπέδου στα χειροτεχνήματα σαν σύνολο. Επίσης διεξάγει έρευνα αγοράς και ενισχύει την ανάπτυξη της οικοτεχνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας γίνεται μια σημαντική εργασία τόσο για τη συντήρηση και προβολή του παραδοσιακού μας πολιτισμού όσο και για τη σύγχρονη αναβίωση του.Back To Top